108 Himpunan Kata Kata Hikmah Islam-Tentang Kehidupan

Dalam bahasa Melayu, perkataan “hikmah” memiliki maksud yang mirip dengan bahasa Indonesia, iaitu merujuk kepada kebijaksanaan, pemahaman mendalam, dan nasihat yang berharga.

Kata Kata Hikmah Islam-Tentang Kehidupan

Kata “hikmah” digunakan untuk menggambarkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu situasi, pengalaman atau ajaran.

Dalam konteks Islam, “hikmah” juga merujuk pada kebijaksanaan dan pemahaman mendalam terhadap ajaran agama, serta kemampuan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan seharian.

Oleh yang demikian, maksud “hikmah” dalam bahasa Melayu mencerminkan pengetahuan, pemahaman, dan nasihat yang bijak dan bermanfaat.

108 Himpunan Kata Kata Hikmah Islam - Maksud & Tentang Kehidupan
108 Himpunan Kata Kata Hikmah Islam - Maksud & Tentang Kehidupan

Kata Kata Hikmah Islam Tentang Sabar

 1. “Sesungguhnya, bersabarlah adalah kuncinya, dan akhir yang baik adalah milik orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S. Hud: 49)
 2. “Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 6)
 3. “Allah beserta orang yang bersabar.” (Q.S. Al-Baqarah: 153)
 4. “Ketika kamu bersabar, janganlah kamu bersabar dengan keadaan mengeluh.” (Imam Ali bin Abi Talib)
 5. “Allah tidak memberikan ujian kepada hamba-Nya melainkan sesuai dengan kadar kekuatannya.” (Hadis Riwayat Bukhari)
 6. “Sabarlah dalam menghadapi cubaan, kerana setiap titik kesabaran adalah amal yang luar biasa.” (Imam Al-Ghazali)
 7. “Sabar adalah ciri orang beriman dan bersyukur adalah buah dari kesabaran.” (Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya)
 8. “Orang yang paling kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah, dan orang yang paling bijak adalah yang mampu bersabar saat ditimpa ujian.” (Rasulullah SAW)
 9. “Ketika kamu merasa putus asa, ingatlah bahawa ujian tertinggi diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 10. “Bersabarlah, kerana sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al-Baqarah: 153)
 11. “Tidak ada cubaan yang Allah berikan kepada seorang hamba melainkan Dia telah mengetahui bahawa hamba tersebut mampu melakukannya.” (Imam Ibn Kathir)
 12. “Allah mencintai mereka yang bersabar.” (Q.S. Ali Imran: 146)
 13. “Sabarlah, kerana disebalik setiap kesulitan pasti ada kemudahan.” (Rasulullah SAW)
 14. “Sabar adalah ubat bagi hati yang luka.” (Imam Ash-Shafi’i)
 15. “Ketika kamu merasa lelah, beristirahatlah, namun janganlah kamu menyerah.” (Imam Al-Ghazali)
 16. “Bersabar dalam menjalani perintah Allah lebih baik dari menikmati hal yang haram.” (Imam An-Nawawi)
 17. “Kesabaran adalah lambang kekuatan, dan menang atas hawa nafsu adalah tanda keagungan.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 18. “Berusahalah untuk menggantikan rasa marah dengan doa, dan rasa kecewa dengan harapan.” (Rasulullah SAW)
 19. “Ketika kamu merasa lemah, Allah akan memperkuatmu melalui kesabaran.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 20. “Sabarlah dalam menjalani ujian, kerana di dalamnya terdapat pelajaran dan pembersihan hati.” (Imam Ibn Al-Jawzi)
108 Himpunan Kata Kata Hikmah Islam - Maksud & Tentang Kehidupan

Kata Kata Hikmah Islam Tentang Rezeki

 1. “Rezeki itu telah ditentukan sejak lahir, jadi janganlah cemas dan berusaha dengan ikhlas.” (Rasulullah SAW)
 2. “Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.” (Q.S. At-Talaq: 2-3)
 3. “Apabila kamu bersyukur, pasti Kami akan tambahkan (rezeki) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Q.S. Ibrahim: 7)
 4. “Tidaklah suatu kaum boleh merugikan atau mendatangkan manfaat kepada diri mereka sendiri, melainkan Allah telah menuliskan yang demikian bagi mereka. Sesungguhnya Rabbmu tidak lengah terhadap sesuatu pun.” (Q.S. Al-Fatir: 3)
 5. “Ketika kamu bersedekah, kamu sebenarnya tidak mengurangi rezekimu, malah kamu akan mendapatkan berkah dan penggantian dari Allah.” (Rasulullah SAW)
 6. “Tidaklah seorang hamba yang bersyukur atas rezekinya melainkan Allah akan menambahkan kepadanya.” (Rasulullah SAW)
 7. “Tidak akan habis harta benda seseorang kerana bersedekah dan tidaklah seseorang itu merendahkan diri kerana memohon maaf.” (Rasulullah SAW)
 8. “Carilah rezeki dengan jalan yang halal, maka Allah akan berkahkan rezekimu.” (Rasulullah SAW)
 9. “Berusahalah, tetapi jangan pernah lupa bahawa yang memberi rezeki sejati adalah Allah.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 10. “Allah mengganti setiap wang yang dikeluarkan dalam jalan-Nya dengan yang lebih baik.” (Rasulullah SAW)
 11. “Rezeki tidak akan pernah tertinggal oleh seseorang, kerana tiada seorang pun mampu mengambil rezeki yang sudah ditentukan untuk orang lain.” (Imam Ibn Al-Jawzi)
 12. “Janganlah kamu pernah merasa tidak puas dengan rezeki yang Allah berikan, kerana Allah Maha Murah, Maha Penyayang.” (Rasulullah SAW)
 13. “Rezeki Allah seperti air hujan yang turun; jatuh ke mana saja Dia kehendaki.” (Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya)
 14. “Carilah rezeki dengan kehalalan, dan kebaikan akan menyertaimu.” (Imam Al-Ghazali)
 15. “Jika kamu merasa sedikit dalam rezeki, ingatlah bahawa jalan keluar dan pertolongan Allah selalu dekat.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 16. “Sedekah adalah kunci rezeki yang berkah.” (Rasulullah SAW)
 17. “Allah memberikan rezeki kepada makhluk-Nya tanpa harus mengurangi harta-Nya.” (Imam Al-Ghazali)
 18. “Rezeki yang baik adalah yang dicari dengan tanggungjawab, tetapi tetap bergantung pada Allah.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 19. “Allah yang memberi rezeki, manusia yang mencari.” (Imam Al-Ghazali)
 20. “Berikanlah sedekah dan Allah akan memberikan kepadamu berlipat ganda.” (Rasulullah SAW)
108 Himpunan Kata Kata Hikmah Islam - Maksud & Tentang Kehidupan

Kata Kata Hikmah Islam Tentang Ujian

 1. “Sesungguhnya Allah tidak memberi beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286)
 2. “Orang yang paling diuji adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisal mereka, lalu orang-orang yang semisal mereka.” (Rasulullah SAW)
 3. “Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 6)
 4. “Jika Allah ingin berbuat baik kepada seorang hamba, Dia memberikan pengertian kepadanya tentang agama-Nya.” (Rasulullah SAW)
 5. “Ujian adalah cahaya yang menghilangkan kegelapan dalam hati.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 6. “Dugaan adalah ujian dari Allah, bukan hukuman.” (Rasulullah SAW)
 7. “Ujian adalah cara Allah membersihkan hati dan meningkatkan darjat iman.” (Imam Al-Ghazali)
 8. “Jika kamu berhijrah untuk Allah, kamu akan diuji oleh cinta, rindu, dan rasa kehilangan.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 9. “Janganlah kamu katakan, ‘Jika aku berbuat demikian, nescaya hal ini akan terjadi.’ Tapi katakanlah, ‘Sesungguhnya Allah menghendaki dan apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi.'” (Rasulullah SAW)
 10. “Ujian adalah bentuk cinta Allah kepada hamba-hamba-Nya.” (Imam Ibn Al-Jawzi)
 11. “Tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa penyakit, kelelahan, kepedihan, kegelisahan, kesusahan, kepedihan, atau sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya sebagaimana dedaunan kering yang berguguran.” (Rasulullah SAW)
 12. “Allah menciptakan baik dan buruk sebagai sebahagian dari ujian, dan Dia merencanakan semuanya untuk kebaikan hamba-Nya.” (Imam Al-Ghazali)
 13. “Jika kamu sabar dalam ujian, bererti kamu meraih keberuntungan sejati.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 14. “Setiap kesulitan adalah pintu keberkahan yang tersembunyi.” (Rasulullah SAW)
 15. “Allah memberikan ujian kepada hamba-Nya untuk menguji kesungguhan iman mereka.” (Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya)
 16. “Tidak ada pemberian yang lebih besar daripada kesabaran.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 17. “Jika kamu berada dalam ujian, ingatlah bahawa Allah adalah pemilik solusi.” (Imam Al-Ghazali)
 18. “Setiap musibah yang menimpa manusia, baik dalam bentuk fizikal atau mental, adalah bentuk pembersihan dari dosa.” (Rasulullah SAW)
 19. “Allah akan menggantikan setiap ujian dengan keberkahan dan kebahagiaan bagi mereka yang bersabar.” (Imam Ibn Al-Jawzi)
 20. “Jika kamu menerima ujian dengan tangan terbuka, kamu akan menerima hikmah dan kedamaian dari Allah.” (Imam Ibn Al-Qayyim)

Kata Kata Hikmah Islam Untuk Pelajar

 1. “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.” (Rasulullah SAW)
 2. “Ilmu adalah harta yang tak ternilai dalam usia yang singkat.” (Imam Al-Ghazali)
 3. “Jika kamu menuntut ilmu dengan tulus, Allah akan memudahkan jalan menuju syurga bagimu.” (Rasulullah SAW)
 4. “Bersegeralah untuk menuntut ilmu, kerana waktu tidak akan menunggu siapapun.” (Imam Ash-Shafi’i)
 5. “Ilmu adalah cahaya di hati dan petunjuk di jalan.” (Rasulullah SAW)
 6. “Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga.” (Rasulullah SAW)
 7. “Tidaklah seorang hamba berusaha menggapai ilmu melainkan Allah akan mempermudah jalan menuju syurga baginya.” (Rasulullah SAW)
 8. “Janganlah kamu menjadikan ilmu sebagai alat untuk mempertinggi diri, tapi gunakanlah ilmu untuk meningkatkan kualiti dirimu.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 9. “Sesungguhnya ilmu adalah harta yang diwariskan oleh para nabi; maka siapa yang mengambilnya, ia sungguh telah mengambil bahagian yang banyak.” (Rasulullah SAW)
 10. “Tidak ada yang lebih berharga daripada ilmu, kerana ilmu adalah penerang dalam kegelapan dan teman setia dalam kesendirian.” (Imam Al-Ghazali)
 11. “Ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan.” (Rasulullah SAW)
 12. “Pendidikan adalah kunci kejayaan di dunia dan akhirat.” (Imam Ibn Al-Jawzi)
 13. “Ketika kamu belajar, kamu melabur kepada masa depanmu.” (Rasulullah SAW)
 14. “Tidaklah ilmu berguna kecuali dengan amal, dan tidaklah amal diterima kecuali dengan ikhlas.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 15. “Ilmu adalah bekal yang akan kamu bawa hingga akhirat.” (Rasulullah SAW)
 16. “Bersegeralah menuntut ilmu, kera ilmu akan membimbingmu dalam hidup.” (Imam Ash-Shafi’i)
 17. “Ilmu adalah teman yang setia, saat kau berada dalam kesendirian.” (Rasulullah SAW)
 18. “Bersekolahlah, kerana pendidikan adalah warisan terbaik yang mampu kamu berikan pada dirimu sendiri.” (Imam Ibn Al-Qayyim)
 19. “Ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti bunga yang indah tapi tak memiliki aroma.” (Rasulullah SAW)
 20. “Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu masa depanmu.” (Imam Ibn Al-Jawzi)

Kata Kata Hikmah Cinta

Cinta adalah keajaiban yang menghubungkan 2 hati dalam harmoni, meskipun berasal dari dua dunia yang berbeza.

Cinta sejati bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang melihat kekurangan dengan penuh kasih dan mengembangkan bersama menuju kesempurnaan.

Cinta bukanlah hanya kata-kata, tetapi tindakan yang tulus dan pengorbanan yang tanpa syarat.

Seperti bunga, cinta perlu dirawat dengan penuh perhatian agar tetap mekar dan berbunga indah.

Cinta yang sesungguhnya akan selalu memberikan kebebasan, bukan membatasi. Ia memahami dan menghormati ruang setiap individu.

Cinta mengajarkan kita untuk bersabar dan mengerti bahawa setiap hubungan memiliki pasang surutnya sendiri.

Cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan, tetapi tentang memberi dan menerima dengan tulus tanpa mengharapkan balasan.

Ketika mencintai seseorang, terimalah mereka apa adanya, kerana cinta sejati melihat kecantikan dalam segala bentuk.

Cinta adalah perjalanan bersama, mengatasi rintangan bersama, dan merayakan kebahagiaan bersama.

Cinta tidak memandang masa lalu. Ia hanya peduli tentang masa depan yang boleh dibangun bersama.

Cinta sejati akan tetap abadi meskipun badai mengguncang, kerana akarnya yang kuat telah tumbuh dalam kedalaman hati.

Cinta adalah bahasa yang mampu difahami oleh semua orang, tanpa memandang perbezaan bahasa atau budaya.

Cinta bukanlah tentang siapa yang datang lebih dulu atau terakhir, tetapi tentang siapa yang datang dan memutuskan untuk tetap.

Cinta adalah energi yang mengalir, memberi kehangatan tanpa memandang dinginnya dunia di sekitar.

Cinta adalah anugerah terindah; berbagilah dengan penuh sukacita, dan kamu akan melihat keajaibannya berkembang.

Kata Kata Hikmah Sahabat

 1. Sahabat sejati seperti bintang di langit gelap; mereka selalu ada meski tak terlihat, dan akan menerangi jalanmu dalam setiap langkah.
 2. Sahabat yang baik adalah mereka yang mengerti tanpa harus dijelaskan, dan tetap ada meski semua kata terasa kurang.
 3. Ketika kita memiliki sahabat sejati, hidup terasa lebih ringan, kerana mereka berkongsi beban dan kebahagiaan dengan tulus.
 4. Sahabat adalah cermin yang jujur; mereka memberimu pandangan yang tidak bias, membantumu tumbuh dan menjadi peribadi yang lebih baik.
 5. “Pilihlah sahabat dengan bijak, kerana mereka akan memengaruhi arah hidupmu. Sahabat yang baik akan mengangkatmu, sementara yang buruk akan menarikmu ke bawah.
 6. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap setia dalam kesulitan dan sukses. Mereka adalah harta yang tak ternilai.
 7. Sahabat sejati adalah yang merayakan kesuksesanmu seolah milik mereka sendiri dan menghiburmu dalam kegagalan tanpa menghakimi.”
 8. Kepercayaan adalah asas dalam persahabatan. Jaga kepercayaan itu seperti menjaga harta karun berharga.
 9. Sahabat yang baik adalah mereka yang selalu mendorongmu untuk berkembang, bukan menghambatmu.
 10. Sahabat adalah pilihan keluarga yang kita buat sendiri. Mereka adalah saudara-saudara yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup.
 11. Ketulusan dan kesetiaan adalah inti dari persahabatan yang kukuh. Mereka adalah dua hal yang sulit ditemukan dan harus dijaga dengan sepenuh hati.
 12. Sahabat sejati adalah yang datang ketika semua orang pergi, dan tetap berada di sampingmu ketika semua lainnya pudar.
 13. Sahabat yang sejati adalah yang mengingat kelebihanmu dan melupakan kekuranganmu.
 14. Dalam persahabatan, bukan tentang berapa lama kalian telah mengenal satu sama lain, tetapi seberapa dalam kalian memahami dan menghargai satu sama lain.
 15. Sahabat adalah hadiah berharga dalam perjalanan hidup ini. Jaga dan rawatlah mereka dengan penuh kasih sayang.

Kata Kata Hikmah Tentang Ilmu

 1. Ilmu adalah harta yang tidak akan pernah hilang, ia akan mendukungmu sepanjang hayat.
 2. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu ke masa depan yang lebih baik.
 3. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalanmu dalam kegelapan.
 4. Belajarlah sebagai jika kamu akan hidup selamanya, dan hiduplah sebagai jika kamu akan mati esok.
 5. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat mengubah tindakanmu menjadi lebih bijaksana.
 6. Semakin banyak ilmu yang kamu miliki, semakin banyak yang kamu sedari bahawa masih banyak yang harus dipelajari.
 7. Ilmu bukanlah sekadar pengetahuan, tetapi bagaimana kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
 8. Ilmu adalah pelaburan terbaik yang akan memberikan hasil sepanjang masa.
 9. Jangan pernah meremehkan ilmu, karena ilmu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia.”
 10. Belajarlah dari masa lalu, persiapkan dirimu untuk masa depan, dan hiduplah di masa sekarang dengan bijak.
 11. Ilmu tidak hanya membuatmu lebih pintar, tetapi juga lebih peka terhadap dunia di sekitarmu.
 12. Ilmu adalah bekal yang akan selalu bersamamu, di mana pun dan kapan pun.
 13. Ilmu adalah ladang yang akan terus memberimu hasil, asalkan kamu merawatnya dengan betul.
 14. Berkongsi ilmu adalah cara untuk menyebarkan kebaikan dan memberikan nilai dalam hidup orang lain.
 15. Ilmu adalah peta yang akan membimbingmu menghadapi tentangan dan hambatan dalam hidup.
108 Himpunan Kata Kata Hikmah Islam - Maksud & Tentang Kehidupan
108 Himpunan Kata Kata Hikmah Islam - Maksud & Tentang Kehidupan

Carian Berkaitan: Kata Kata Hikmah Islam