18 Adab Membaca Al-Quran / Amalan Sebelum Membaca Quran

 • Bersiwak atau membersihkan mulut
 • Memilih tempat bersih dan utama khususnya masjid
 • Mengadap kiblat sekiranya membaca di luar solat
 • Membaca taawuz (meminta perlindungan daripada syaitan) dan basmallah

Baca: Who Is A True Friend? – Friendship Quotes For BFF

18 Adab Membaca Al-Quran / Amalan Sebelum Membaca Quran
 • Khusyuk dan merenung makna ketika membaca

“Kitab (Al-Qur’an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati   ayat-ayatnya…” (QS. Shaad: 29)

 • Mengulang-ulang ayat supaya dapat direnung secara mendalam
 • Menangis dengan menghadirkan perasaan sedih dalam hati terutama ayat peringatan, ancaman dan janji serta dosa yang dilakukan
 • Tartil, iaitu membaca dengan jelas dan tidak terburu-buru

berdasarkan firman Allah

  “Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan tartil (perlahan-lahan).”

 (QS. Muzammil:4)

 • Memohon rahmat atau meminta jauh daripada kejahatan dan seksaan ketika membaca ayat berkaitan
 • Tidak ketawa, bising dan bercakap sesuatu yang sia-sia

“Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”

 (QS. Al-A’raf: 204)

Baca: Koleksi Bergambar Quotes Sabar Itu Indah

 • Membaca dengan salah satu daripada tujuh qiraat (cara bacaan yang disepakati)
 • Membaca dengan mashaf lebih utama daripada membacanya berdasarkan hafazan
 • Dianjurkan membaca secara berjemaah dan diharuskan secara bersilih ganti
 • Menggunakan suara yang kuat
 • Sunat mengindahkan suara atau melagukan bacaan al-Quran
 • Disyari’atkan untuk bersujud apabila melewati ayat-ayat sajdah.
 • Apabila ada seseorang yang memberikan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Qur’an, hendaklah ia hentikan bacaannya dan menjawab salam tersebut. Apabila ia mendengar orang yang bersin mengucapkan “Alhamdulillah”, maka hendaknya ia menjawabnya dengan “yarhamukallah”. Demikian pula apabila ia mendengar adzan, maka hendaknya ia hentikan dan menjawab adzan yang dikumandangkan.
 • Tidak boleh membaca Al-Qur’an dengan selain bahasa Arab.

18 Adab Membaca Al-Quran / Amalan Sebelum Membaca Quran 18 Adab Membaca Al-Quran / Amalan Sebelum Membaca Quran