Surah al Mulk Ayat 1 – 30 PDF (Rumi Full)

Surah yang mempunyai 30 ayat ini dinamakan sebagai al-Mulk (Kerajaan) kerana isi kandungannya menjelaskan tentang tadbir urus Allah swt terhadap kekuasaan-Nya yang mutlak.

Surah al Mulk ini juga mempunyai nama lain. Ia termasuklah surah Tabarak, al-Maani’ah, al-Munjiah dan surah al-Mujadalah. Surah ini turun di Mekah iaitu selepas turunnya surah al-Mu’minun dan sebelum surah al-Haqqah.

Continue reading “Surah al Mulk Ayat 1 – 30 PDF (Rumi Full)”