Surah Al Fil Rumi, Terjemahan, Ringkasan Tafsir, Kelebihan dan Pengajaran

Surah ini dinamakan al-Fil (gajah) kerana ia menceritakan tentang peristiwa serangan tentera bergajah oleh Abrahah ke atas Kota Mekah dalam usaha untuk menghancurkan Kaabah.

Surah yang mengandungi 5 ayat ini diturunkan di Mekah selepas surah al-Kafirun dan sebelum surah al-Qiyamah.

Continue reading “Surah Al Fil Rumi, Terjemahan, Ringkasan Tafsir, Kelebihan dan Pengajaran”

Surah Al Quraisy – Rumi, Terjemahan, Tafsir Ringkas, Kelebihan dan Pengajaran

Surah ini dinamakan sebagai ‘al-Quraisy’ kerana di dalamnya Allah swt menceritakan tentang kaum ini secara khusus.

Surah ini juga dinamakan sebagai Liilafi Quraisy, Jumhur ulamak mengatakan surah ini diturunkan di Mekah sesudah turunnya surah at-Tin, sebelum surah al-Qariah.

Continue reading “Surah Al Quraisy – Rumi, Terjemahan, Tafsir Ringkas, Kelebihan dan Pengajaran”

Surah Al Maun – Rumi, Terjemahan, Tafsir Ringkas, Kelebihan dan Pengajaran

Dalam Mushaf Kufi, surah ini mengandungi 7 ayat. Manakala dalam mushaf selainnya, mengandungi 6 ayat sahaja.

Mengikut pandangan jumhur, surah ini diturunkan di Mekah. Selain dinamakan sebagai al-Ma’un, surah ini juga dipanggil sebagai surah Araaita, surah ad-Din dan at-Takzib.

Continue reading “Surah Al Maun – Rumi, Terjemahan, Tafsir Ringkas, Kelebihan dan Pengajaran”