18 Ucapan Selamat Menunaikan Haji – Hadis Kelebihan dan Kewajibannya

Firman Allah swt, maksudnya: “Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadat haji itu), sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) daripada sekalian makhluk.” – surah Ali Imran, ayat 97

Continue reading “18 Ucapan Selamat Menunaikan Haji – Hadis Kelebihan dan Kewajibannya”