Hadis : 10 Kelebihan Al Quran (Bergambar)

Allah s.w.t. memerintahkan kita untuk membaca, menghayati, mengupas dan memahami ayat Al-Quran. Al-Quran sememangnya hadiah untuk seluruh umat manusia. Semoga ALLAH mengurniakan kebaikan yang banyak buat kita dan memberikan kita kekuatan untuk istiqamah mendampingi dan mengambil manfaat dari al-Quran. Berikut adalah 10 kebaikan mengapa kita perlu membaca Al-Quran:

Kelebihan Al Quran

Al-Quran akan memberikan pertolongan pada Hari Kiamat

Dari Abu Umamah ra katanya: “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“Bacalah olehmu semua akan al-Quran itu, sebab al-Quran itu akan datang pada Hari Kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafa`at (pertolongan) kepada orang-orang yang memilikinya (mengamalkannya).”

(Hadis Riwayat Muslim)


Manusia terbaik ialah yang belajar dan mengajar al-Quran

Dari Uthman bin Affan ra katanya Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik engkau semua ialah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya.”

(Hadis Riwayat al-Bukhari)


Ganjaran untuk semua

Dari Aisyah ra, katanya Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang membaca al-Quran dan ia sudah mahir dengan bacaannya itu, maka ia adalah beserta para malaikat utusan ALLAH yang mulia lagi sangat taat. Sedang orang yang membaca al-Quran dan ia berasa susah dalam bacaannya (tidak lancar) tetapi ia selalu berusaha, maka untuknya dua pahala.”

(Muttafaq ‘alaih)


Kelebihan Al Quran

Perumpamaan yang baik

Dari Abu Musa al-Asyari rakatanya Rasulullah SAW bersabda: “Perumpamaan orang mu’min yang membaca al-Quran ialah seperti buah utrujjah (الأُتْرُجَّةِ), baunya enak dan rasanya pun enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca al-Quran ialah seperti buah kurma (التَّمْرَةِ), tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca al-Quran ialah seperti tumbuhan harum raihanah (الرَّيْحَانَةِ), baunya enak sedang rasanya pula pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca al-Quran ialah seperti buah hanzolah (الْحَنْظَلَةِ), tidak ada baunya dan rasanya pun pahit.”

(Muttafaq ‘alaih)

Baca: Bergambar: 10 Kelebihan Surah Ar Rahman


Menaikkan darjat

Dari Umar bin al-Khattab bahawasanya Nabi SAW bersabda:
“Sesungguhnya ALLAH mengangkat darjat beberapa kaum dengan adanya kitab al-Quran ini (orang-orang yang beriman) serta menurunkan darjatnya kaum yang lain-lain dengan sebab al-Quran itu pula (yang menghalang-halangi pesatnya Islam dan tersebarnya ajaran-ajaran al-Quran itu).”

(Hadis Riwayat Muslim)


Dibenarkan iri hati

Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW sabdanya: “Tidak dibenarkan iri hati melainkan terhadap dua macam orang, iaitu: Orang yang diberi kepandaian oleh ALLAH dalam hal al-Quran, lalu ia berdiri dengan al-Quran itu (membaca sambil memikirkan dan juga mengamalkannya) di waktu malam dan waktu siang. Juga seorang yang dikurniakan ALLAH akan harta lalu ia menafkahkannya di waktu malam dan siang (untuk kebaikan).”

(Muttafaq ‘alaih)

Kelebihan Al Quran

Mempunyai sakinah

Dari al-Bara’ bin Azib katanya: “Ada seorang lelaki membaca surat al-Kahfi dan ia mempunyai seekor kuda yang diikat dengan dua utas tali, kemudian tampaklah awan menutupinya. Awan tadi mendekat dan kuda itu lari dari awan tersebut. Setelah pagi datang, orang itu mendatangi Nabi sallAllahu alaihi wasallam menyebutkan apa yang terjadi atas dirinya itu. Baginda sallAllahualaihi wasallam lalu bersabda: “Itu adalah sakinah (ketenangan yang disertai oleh malaikat) yang turun untuk mendengarkan bacaan al-Quran itu.”

(Muttafaq ‘alaih)

Baca: 40 Pantun 2 Kerat Pelbagai Tema – Puji Cantik, Memuji


Ganjaran 10 kebaikan

Dari Ibnu Masud katanya: “Rasulullah SAWbersabda: “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitabullah (al-Quran), maka ia memperoleh satu kebaikan, sedang satu kebaikan itu akan dibalas dengan sepuluh kali ganda seperti itu. Aku tidak mengatakan bahwa ‘alif lam mim’ itu satu huruf, tetapi ‘alif’ adalah satu huruf, ‘lam’ satu huruf dan ‘mim’ juga satu huruf.”

(Hadis Riwayat at-Tarmidzi)


Orang yang tiada al-Quran di dalam hatinya ibarat rumah yang kosong

Dari Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya orang yang dalam hatinya tidak ada sesuatu apapun dari al-Quran (tidak ada sedikitpun dari ayat-ayat al-Quran yang dihafalnya), maka ia adalah seperti rumah yang kosong.”

(Hadis Riwayat at-Tarmidzi)


Kebaikan membaca al-Quran secara tartil

Dari Abdullah bin Amr bin al-As dari Nabi SAW, sabdanya: “Dikatakanlah, nanti ketika akan masuk syurga- kepada orang yang mempunyai al-Quran (gemar membaca, mengingat-ingat kandungannya serta mengamalkan isinya): “Bacalah dan naikilah darjatmu (dalam syurga) serta tartilkanlah (yakni membaca perlahan-lahan) sebagaimana engkau mentartilkannya dulu ketika di dunia, sebab sesungguhnya tempat kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca.”

(Hadis Riwayat Abu Daud dan at-Tarmidzi)

Kelebihan Al Quran Kelebihan Al Quran