Kelebihan Surah At Tin Rumi dan Terjemahannya

Surah At-Tin (Surah yang ke-95) adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang menekankan beberapa pesanan penting, terutama mengenai pentingnya akhlak yang mulia dan tindakan yang baik.

Surah ini dimulakan dengan menyebutkan buah Tin, serta empat tempat yang diberkati, iaitu Mekah, Madinah, Palestin, dan Bukit Sinai (Mesir).

Surah At-Tin memberikan pengajaran penting tentang pentingnya berbuat baik dan berakhlak mulia, serta menekankan bahawa manusia diciptakan oleh Allah swt pada kejadian yang paling baik.

Surah ini juga mengingatkan manusia tentang tanggungjawab moral mereka terhadap diri sendiri dan masyarakat, serta menjanjikan pahala yang tidak terputus bagi mereka yang beriman dan beramal soleh.

Surah At Tin dan Terjemahan Dalam Bahasa Melayu

Kelebihan Surah At Tin Rumi dan Terjemahannya

Demi buah tin dan zaitun. Dan gunung Tursina sina. Dan negeri yang aman ini. Sesungguhnya kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kemudian kami kembalikannya kepada bentuk yang paling rendah (tua). Melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang baik, maka bagi mereka ganjaran yang tidak putus-putus. Maka apakah yang dapat mendustakan engkau sesudah itu dengan (kedatangan hari) pembalasan. Bukankah Tuhan itu paling bijaksana dari sekalian yang bijaksana.

Surah At Tin Rumi

Kelebihan Surah At Tin Rumi dan Terjemahannya

Wat-tin waz-zaytuuni. Wa thuuri siiniina. Wa haadzal-baladil amiin. Laqad khalaqnal-insaana fii ahsani taqwiim. Tsumma radadnaahu as fala saafiliin. llal-ladziina amanuu wa amilus-shalihaati falahum Arjun ghayru mam-nuun. Famaa yukadzdzibuka ba’du biddiin. Alaysal-laahu bi-ahkamil-haakimiin.

Surah At Tin Rumi dan Terjemahannya

1) Wat-tin waz-zaytuuni
Demi tin dan zaitun

2) Wa thuuri siiniina
Dan gunung Tursina sina

3) Wa haadzal-baladil amiin
Dan negeri yang aman ini

4) Laqad khalaqnal-insaana fii ahsani taqwiim
Sesungguhnya kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna

5) Tsumma radadnaahu as fala saafiliin
Kemudian kami kembalikannya kepada bentuk yang paling rendah(tua)

6) llal-ladziina amanuu wa amilus-shalihaati falahum Arjun ghayru mam-nuun
Melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang baik, maka bagi mereka ganjaran yang tidak putus-putus

7) Famaa yukadzdzibuka ba’du biddiin
Maka apakah yang dapat mendustakan engkau sesudah itu dengan (kedatangan hari) pembalasan

8) Alaysal-laahu bi-ahkamil-haakimiin
Bukankah Tuhan itu paling bijaksana dari sekalian yang bijaksana.

Carian Berkaitan: Kelebihan Surah At Tin Rumi dan Terjemahannya