Surah Al Kafirun Rumi, Maksud dan Kelebihan

Surah al kafirun bermana orang kafir (dalam bahasa Melayu) diturunkan di Mekah iaitu ayat Makkiyyah.

Surah ini mengatakan bahawa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukanlah seperti apa yang disembah oleh orang-orang kafir.

Katakanlah ‘Wahai Orang Kafir’ – Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memanggil mereka dengan gelaran Al-Kafirun iaitu seperti apa pada surah ini.

Surah Al-Kafirun (bahasa Arab: سورة الكافرون) adalah surah ke-109 dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun terdiri dari empat ayat dan menekankan pentingnya pemisahan antara kepercayaan orang-orang Muslim dengan kepercayaan orang-orang kafir atau musyrik.

Terjemahan Surah Al Kafirun Maksud Dalam Bahasa Melayu

Surah Al-Kafirun menegaskan tentang pendirian teguh umat Islam dalam mempertahankan keyakinan mereka, sambil menolak penyembahan berhala atau konsep-konsep yang bertentangan dengan tauhid. Surah ini mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap perbezaan kepercayaan dan menekankan prinsip saling menghormati dalam masyarakat. Surah Al-Kafirun juga menggariskan pentingnya kebebasan beragama dan keharmonian dalam hubungan antara umat beragama.

Surah Al Kafirun Rumi, Maksud dan Kelebihan

Katakanlah (wahai Muhammad): “Hai orang-orang kafir! “Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. “Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. “Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. “Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. “Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku”.

Surah Al Kafirun Rumi

1) QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN
2) LAA A’BUDU MAA TA’BUDUUN
3) WA LAA ANTUM AABIDUUNA MAA A’BUD
4) WA LAA ANA AABIDUN MAA ABADTUM
5) WA LAA ANTUM ABIDUUNA MAA A’BUD
6) LAKUM DIINUKUM WA LIYADIIN

Surah Al Kafirun Rumi, Maksud dan Kelebihan

Hadis Nabi SAW Tentang Kelebihan Surah Al Kafirun

Bertolak Ansur Dalam Beragama

Surah ini mengajar kita untuk bertolak ansur dalam mengamalkan ajaran agama masing-masing.

Al-Quran memerintahkan agar kita menghormati penganut agama lain. Bertepatan dengan potongan akhir ayat ini yang bermaksud ‘Untukmu agama mu dan untuk ku agama ku’.

Walaupun harus menghormati, tiada tolak ansur dalam hal yang berkaitan dengan keimanan dan ibadah. Sikap menghormati agama dan kepercayaan lain bukan bererti lemah atau mengiyakan kebenaran mereka.

Baca: Surah Al Ikhlas Rumi – PDF, Kelebihan dan Manfaatnya

Manfaat berdasarkan kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW

Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, “Bukankah kamu hafal (Al Kafirun).?” Orang itu menjawab, “Benar.” Baginda menjawab, “(Ia senilai) seperempat al-Qur’an.” – Hadis Riwayat At-Tarmizi

Rasulullah SAW bersabda: “Surah ‘Qul ya ayyuhal kafirun’, sama dengan seperempat Al-Quran.” – Hadis Riwayat Al Hakim

Sabda Nabi Muhammad SAW: “Sesiapa yang membaca Surah Al Kafirun maka bandingannya seperti membaca 1/4 dari al quran, disamping terlepas dari syirik, terjauh dari godaan syaitan dan terlepas dari peristiwa bencana yang mengejutkan.” – Hadis Riwayat At Tirmizi

Baca: Buka Rezeki – Zikir Selepas Solat Subuh

Dari Farwah bin Naufal, dari ayahnya ra. bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Bacalah surah Al Kafirun, kemudian tidurlah setelah itu, kerana sesungguhnya itu adalah pembebas (pembersih) dari syirik.” – Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim

Surah Al Kafirun Rumi

Sabda Rasulullah SAW: “Apabila kamu hendak tidur di waktu malam maka hendaklah kamu membaca…(surah al-Kafirun) kemudian tidurlah bila selesai membacanya kerana ia adalah pembebasan daripada syirik.” – Hadis Riwayat al-Tirmidzi

Sabda Rasulullah: “Apabila kamu berbaring di tempat tidurmu maka bacalah: Qul Ya Ayyuhal Kafirun sampai habis maka sungguhnya ia kelepasan daripada syirik.” – Hadis Riwayat Imam An-Nasaai

Surah Al Kafirun Rumi

Maksudnya: “Apabila datang kamu ke tempat tidurmu maka bacalah Qul Ya Ayyuhal Kafirun sehingga akhirnya maka ia pelepasan dari syirik.” – Hadis Riwyaat Imam At-Tabarani

Carian Berkaitan: Surah Al Kafirun Rumi, Maksud dan Kelebihan