(Download) Surah Al Kahfi Rumi, Terjemahan, Jawi, PDF

Surah Al Kahfi Rumi ( 10 Ayat Pertama)

 1. al-ḥamdu lillāhillażī anzala ‘alā ‘abdihil-kitāba wa lam yaj‘al lahū ‘iwajā
 2. qayyimal liyunżira ba’san syadīdam mil ladunhu wa yubasysyiral-mu’minīnallażīna ya‘malūnaṣ-ṣāliḥāti anna lahum ajran ḥasanā
 3. mākiṡīna fīhi abadā
 4. wa yunżirallażīna qāluttakhażallāhu waladā
 5. mā lahum bihī min ‘ilmiw wa lā li’ābā’ihim, kaburat kalimatan takhruju min afwāhihim, iy yaqūlūna illā każibā
 6. fa la‘allaka bākhi‘un nafsaka ‘alā āṡārihim illam yu’minū bihāżal-ḥadīṡi asafā
 7. innā ja‘alnā mā ‘alal-arḍi zīnatal lahā linabluwahum ayyuhum aḥsanu ‘amalā
 8. wa innā lajā‘ilūna mā ‘alaihā ṣa‘īdan juruzā
 9. am ḥasibta anna aṣḥābal-kahfi war-raqīmi kānū min āyātinā ‘ajabā
 10. iż awal-fityatu ilal-kahfi fa qālū rabbanā ātinā mil ladunka raḥmataw wa hayyi’ lanā min amrinā rasyadā

KLIK Untuk Muat Turun: Surah Al Kahfi Rumi, Jawi, Terjemahan (PDF)

Surah Al Kahfi Rumi ( 10 Ayat Terakhir)

 1. wa ‘araḍnā jahannama yauma’iżil lil-kāfirīna ‘arḍā
 2. allażīna kānat a‘yunuhum fī giṭā’in ‘an żikrī wa kānū lā yastaṭī‘ūna sam‘ā
 3. afa ḥasiballażīna kafarū ay yattakhiżū ‘ibādī min dūnī auliyā’, innā a‘tadnā jahannama lil-kāfirīna nuzulā
 4. qul hal nunabbi’ukum bil-akhsarīna a‘mālā
 5. allażīna ḍalla sa‘yuhum fil-ḥayātid-dun-yā wa hum yaḥsabūna annahum yuḥsinūna ṣun‘ā
 6. ulā’ikallażīna kafarū bi āyāti rabbihim wa liqā’ihī fa ḥabiṭat a‘māluhum fa lā nuqīmu lahum yaumal-qiyāmati waznā
 7. żālika jazā’uhum jahannamu bimā kafarū wattakhażū āyātī wa rusulī huzuwā
 8. innallażīna āmanū wa ‘amiluṣ-ṣāliḥāti kānat lahum jannātul-firdausi nuzulā
 9. khālidīna fīhā lā yabgūna ‘anhā ḥiwalā
 10. qul lau kānal-baḥru midādal likalimāti rabbī lanafidal-baḥru qabla an tanfada kalimātu rabbī wa lau ji’nā bimiṡlihī madadā
 11. qul innamā ana basyarum miṡlukum yūḥā ilayya annamā ilāhukum ilāhuw wāḥid, fa man kāna yarjū liqā’a rabbihī falya‘mal ‘amalan ṣāliḥaw wa lā yusyrik bi‘ibādati rabbihī aḥadā

Baca: 9 Hadis Nabi: Hidup Sederhana dan Kelebihan Berlapar (Gambar)

Terjemahan Bahasa Melayu Surah Al Kahfi ( 10 Ayat Pertama)

 1. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok;
 2. sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik,
 3. mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
 4. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, “Allah mengambil seorang anak.”
 5. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya mengatakan (sesuatu) kebohongan belaka.
 6. Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur’an).
 7. Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk Kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
 8. Dan Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
 9. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, dan (yang mempunyai) raqim itu, termasuk tanda-tanda (kebesaran) Kami yang menakjubkan?
 10. (Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, “Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.”

Baca: Koleksi Doa Selamat – Ringkas Lengkap

Terjemahan Bahasa Melayu Surah Al Kahfi ( 10 Ayat Terakhir)

 1. Dan Kami perlihatkan neraka Jahannam, pada hari itu kepada orang-orang kafir, dengan pendedahan yang jelas nyata,
 2. (Iaitu) orang-orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiKu, dan mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali.
 3. Maka adakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaKu sebagai makhluk-makhluk yang disembah, selain daripadaKu, dapat menolong mereka? Sesungguhnya Kami telah sediakan neraka Jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tetamu.
 4. Katakanlah (wahai Muhammad): “Mahukah Kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya?
 5. (Iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan”.
 6. Merekalah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan denganNya, oleh itu gugurlah amal-amal mereka, maka akibatya Kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka, pada hari kiamat kelak.
 7. (Mereka yang bersifat) demikian, balasannya neraka Jahannam, disebabkan mereka kufur ingkar, dan mereka pula menjadikan ayat-ayatKu dan Rasul-rasulKu sebagai ejek-ejekan.
 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, disediakan bagi mereka Syurga-syurga Firdaus, sebagai tempat tetamu (yang serba mewah).
 9. Mereka kekal di dalamnya, (dan) tidak ingin berpindah daripadanya.
 10. Katakanlah (wahai Muhammad): “Kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis Kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis Kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun Kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya, sebagai bantuan”.
 11. Katakanlah (wahai Muhammad): “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Satu, Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya”.
Surah Al Kahfi Rumi
Surah Al Kahfi Rumi
Surah Al Kahfi Rumi