(Lengkap) Bacaan Dalam Solat dan Terjemahan Bahasa Melayu

Ibadah solat telah disyariatkan oleh Allah swt semenjak zaman dahulu lagi. Ini berdasarkan kepada dalil melalui firman Allah swt kepada Nabi Ibrahim dalm Surah Maryam yang bermaksud:

Dan ia menyuruh keluarganya mengerjakan solat dan memberi zakat, dan ia pula adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. - Surah Maryam, ayat 55
Continue reading “(Lengkap) Bacaan Dalam Solat dan Terjemahan Bahasa Melayu”

Panduan Waktu Solat Menurut JAKIM

Bagaimana Waktu Solat Ditentukan? Terdapat formula yang digunakan untuk menentukan waktu solat ni dan formula ini untuk pengetahuan semua adalah based on kepada formula matematik trigonometri sfera.

Maklumat utama perlu tahu supaya proses hitungan dapat dijalankan ialah koordinat kawasan kiraan waktu solat (latitud & longitud), nilai deklinasi matahari serta nilai jarak zenith matahari.

Continue reading “Panduan Waktu Solat Menurut JAKIM”